MBu koorbannner

Komende periode staat Goin' home op het programma voor de samenzang en daarnaast een blok vooraf over intoneren en Gouw Ouwe als afsluiting van de avond.

Het materiaal daarvoor is op onze site te vinden in de muziekbibliotheek. in de betreffende mappen.

Bij onze bijeenkomsten en evenementen houden wij een gezondheidscheck. Indien u van plan bent te komen, kijk dan even op deze afbeelding of dat inderdaad mogelijk is in verband met het Covid19 virus.

Dinsdag 7 juli vanaf 20:00 uur (Stedium open vanaf 19:45) houden we weer een buitenrepetitie. Dit is tevens de laatste repetitie voor de vakantie.

Dinsdagavond 4 februari 2020 stond het Lingewaards Mannenkoor even stil bij het jubileum van onze dirigent Arno Vree. Arno is onze dirigent  sinds 2 februari 2010. 

Met de persconferentie van Rutte is een aantal mogelijkheden uitgebreid. Het dagelijks leven komt weer een beetje op gang. Voor koren geldt echter het volgende, gebaseerd op de publicatie van de rijksoverheid.

Op 26 november heeft de vereniging Henk Demont benoemd tot Lid van verdienste. Henk heeft zich de afgelopen jaren bijzonder ingezet voor het koor, de muziekbibliotheek en de digitale oefenbestanden en de mede organisatie van ons jubileum 100 jaar mannenzang in 2019.

Duizenden koren en muziekverenigingen dreigen te verdwijnen als gevolg van de Coronamaatregelen. De Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) en Koornetwerk Nederland roepen minister van Engelshoven daarom op om het culturele verenigingsleven niet te vergeten.

Dinsdag 1 oktober overhandigde koorlid Martin Burghout namens het bestuur van de vereniging aan onze dirigent Arno Vree het eerste exemplaar van het zangboekje "Wat zullen we zingen".

update 3 april 2020

Door de corona crisis zijn diverse activiteiten afgelast, of uitgesteld. Onderstaand een overzicht, zoals dat nu bekend is.

HUISSEN - Zondagmiddag 6 oktober 2019 ontving het Lingewaards Mannenkoor tijdens de Bevelander Cultuurdag uit handen van wethouder Theo Janssen de cultuurprijs 2019.