MBu koorbannner

Huissen - 7 september 2019 - Het Lingewaards Mannenkoor deed mee aan de 16de Huissense Boekenmarkt. Hoewel de weergoden de markt niet zo goed waren gezind - er vielen enkele flinke buien - was het druk, gezellig en kon menigeen met nieuw gevonden boeken huiswaarts keren.

Onze kraam was goed gevuld met een keur aan boeken, die we de afgelopen jaren hebben verzameld. Marktmeester Maurice Gemmeke (bariton bij ons koor) hield alles goed in de gaten. De opbrengst moet nog geteld, maart komt ten goede aan de zang activiteiten van ons koor. Volgens jaar staan we er weer, met een nieuwe selectie boeken.