MBu koorbannner

Zoals in de personferentie is aangegeven heeft de overheid een aantal maatregelen versoepeld. Helaas is dat voor koren niet het geval. Op de site van de RIVM staat het volgende vermeld: "Het is verboden om buiten de eigen woning in een groep van 2 personen of meer (zoals in koren) te zingen. Dit verbod geldt niet voor professionele zangers en kinderen tot en met 12 jaar. U mag zingen in de kerk."

Dat betekent dat we voorlopig niet kunnen repeteren. Het Koornetwerk houdt de vinger aan de pols bij de overheid en pleit voor versoepeling van de regels. Tenslotte zijn er 1.5 miljoen zingende mensen en is het heel frustrerend dat deze sector zo getroffen wordt en veel zangverenigingen door de maatregelen in hun voortbestaan worden bedreigd. Zie ook het artikel van Koornetwerk Nederland van 19 november 2020.

Als vereniging proberen wij op andere manieren contact te houden en zangactiviteiten te ontplooien. Zo zijn wij nu bezig met het kerstlied Dobry Vechir Toby.  Leden die meedoen zingen hun eigen stem en nemen die op, en onze dirigent Arno voegt het samen tot één virtueel koorzang. Over hoe dat gaat en wat de resultaten zijn, hebben we afgelopen week via Zoom gesproken. Komende week zullen we een verbeterde versie maken. Bj alles gaat het om het zingen en het plezier in het proces.