MBu koorbannner

alv cartoonOp dinsdag 23 maart vindt de Algemene Ledenvergadering van het Lingewaards Mannenkoor plaats. Wij doen dat op een moderne manier, via Zoom. Aanvang 20.00 uur. De link zal via de secretaris worden rondgestuurd.

Op de agenda staat onder andere:

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Ingekomen/uitgaande stukken
  3. Notulen algemene ledenvergadering 4 februari 2020
  4. Jaarrekening 2020 en kascontrolecommissie 
  5. Decharge van het bestuur
  6. Begroting 2021
  7. Bestuursverkiezing 
  8. Beleid/activiteiten dit jaar
  9. Rondvraag

Na de jaarvergadering sluiten we af met een bijdrage van onze dirigent Arno Vree en zullen we gezamenlijk aandacht besteden aan het repertoire dat we onder handen hebben. Op de lessenaar staat (voor thuisstudie) Das Morgenrot en Jolly Miller.