MBu koorbannner

Dinsdag 29 juni 20221 starten we weer met de repetities in het Stedium. We hanteren het corona protocol dat door Koornetwerk is opgesteld. De belangrijkste regels daarin zijn, wij verzoeken koorleden deze te lezen en na te volgen:

Maatregelen met ingang van 26 juni 2021:

 • Volg steeds de algemene richtlijnen op. De belangrijkste zijn: houd in het dagelijkse verkeer 1,5
  meter afstand tot elkaar, was de handen vaak en goed, schud geen handen, hoest of nies in de
  elleboog, raak het gezicht zo min mogelijk aan, blijf thuis bij een vermoeden van coronagerelateerde gezondheidsklachten.
 • Repetities van zanggroepen zijn toegestaan. Voor zowel locaties binnen als buiten geldt geen
  maximale groepsgrootte, maar wel dat mensen 1,5 meter afstand moeten houden. De maximale
  groepsgrootte is dus afhankelijk van de beschikbare ruimte om onderling 1,5 meter afstand te
  kunnen houden.
 • De mondkapjesplicht voor publieke binnenruimtes geldt niet meer als de 1,5 meter aangehouden
  kan worden.

Doe voorafgaand aan de repetitie de gezondheidscheck en kom alleen als alle vragen met nee zijn beantwoord.

gezondheidscheck versie febr 2021 0305