MBu koorbannner

update 3 april 2020

Door de corona crisis zijn diverse activiteiten afgelast, of uitgesteld. Onderstaand een overzicht, zoals dat nu bekend is.

Dinsdagavond 4 februari 2020 stond het Lingewaards Mannenkoor even stil bij het jubileum van onze dirigent Arno Vree. Arno is onze dirigent  sinds 2 februari 2010. 

Op 26 november heeft de vereniging Henk Demont benoemd tot Lid van verdienste. Henk heeft zich de afgelopen jaren bijzonder ingezet voor het koor, de muziekbibliotheek en de digitale oefenbestanden en de mede organisatie van ons jubileum 100 jaar mannenzang in 2019.

Huissen - 7 september 2019 - Het Lingewaards Mannenkoor deed mee aan de 16de Huissense Boekenmarkt. Hoewel de weergoden de markt niet zo goed waren gezind - er vielen enkele flinke buien - was het druk, gezellig en kon menigeen met nieuw gevonden boeken huiswaarts keren.

Dinsdag 1 oktober overhandigde koorlid Martin Burghout namens het bestuur van de vereniging aan onze dirigent Arno Vree het eerste exemplaar van het zangboekje "Wat zullen we zingen".

Dinsdag hadden we een leuke repetitie met een aantal oud-leden. Erg leuk om zoveel mannenstemmen te horen.

MT repetitie met oudleden

HUISSEN - Zondagmiddag 6 oktober 2019 ontving het Lingewaards Mannenkoor tijdens de Bevelander Cultuurdag uit handen van wethouder Theo Janssen de cultuurprijs 2019. 

Leuk artikel in Lingewaard Actueel met foto van Kisten den Boef

2019 05 290Krantenartikel Spulletjesmarkt

De Gelderlander heeft een mooi artikel aan ons jubileum gewijd:

HUISSEN - Een uitdagend muziekstuk. Het Lingewaards Mannenkoor zet er graag de tanden in. Dat is te horen tijdens het speciale concert ter gelegenheid van honderd jaar mannenzang in Huissen.

https://www.gelderlander.nl/lingewaard/lingewaards-mannenkoor-viert-eeuwfeest-met-bijzonder-concert~ac3e0444/

In ons jubileumjaar besteden we ook aandacht aan de periode van de oprichting van ons koor. Ook hebben we wat oude foto's gekregen. Zoals deze uit omstreeks 1919, kort na de oprichting van ons koor.