koorbanner2023.jpg

Het koor is in 1919 opgericht als Huissen Mannenkoor, oorspronkelijk als “R.K. Mannenzangvereniging St. Caecilia” en in 1976 heropgericht. 

Het was niet de eerste zangvereniging de “Huissensche Liedertafel”, dat in 1878 debuteerde. Onder een liedertafel werd verstaan het gezellg samenzijn van mannen met de bedoeling om samen te zingen. De eerste Liedertafel werden opgericht rond 1809 te Berlijn. Naar dat voorbeeld ontstonden spoedig in elke Duitse plaats liedertafels en vooral de "Rheinische Liedertafel" werden beroemd. Na 1883 zijn er in geen berichten meer over de Liedertafel verschenen, mogelijk dat de vereniging na het vertrek van de dirigent in 1885 ter ziele is gegaan.

 

In 1919 waren er enkele leden van het kerkkoor op het idee gekomen om ook buiten de kerk liederen te gaan zingen, met als kartrekker Willem Hendriks. Op 19 november van dat jaar startte de vereniging, en pas in mei 1965 kwam er een einde aan. In de beginjaren, onder leiding van dirigent Willem Hendriks,  stonden onder meer op de lessenaar: “Moeder en kind”, ’t Angelus”, “Tuf-tuf”, “de tuinman en de dood”, en "Ave Verum" van W.A. Mozart. De eerste repetities werden gehouden in de “Lering”, aan de Vicariestraat. Er waren vele hoogtepunten, zoals de eerste en tweede ereprijzen in de ereafdeling van het concours in Lochem in 1930, optredens voor de KRO radio in 1930 en voor het laatst in 1957. Door de sterke daling van het aantal leden hield het koor in 1965 helaas op te bestaan.

 

In 1973 werd in de vorm van een carnavalskoor door een aantal oud-leden de "mannenzang" in Huissen weer nieuw leven ingeblazen. De belangstelling bleef zo groeien, dat op 1 februari 1976 besloten werd het “Huissens Mannenkoor” opnieuw op te richten. Bij de oprichting telde het koor 27 leden en werd gedirigeerd door Henk Jongerius, en pianist Ed Sarders. Het voorstel van het bestuur om de contributie vast te stellen op hfl. 25 per jaar werd met algemene stemmen aangenomen. Inmiddels telt het koor ca. 45-55 zingende leden. Het koor is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond (KNZV). Bij concerten heeft het koor regelmatig bekende solisten uitgenodigd, zoals Hetty Heijitng, De Maastreechter Saar, Donna Lynton en Marco Bakker. 

 

Na de gemeentelijke herindeling is in de ledenvergadering van 27 februari 2007 besloten de naam van het koor te veranderen in Lingewaards Mannenkoor , hetgeen op 17 maart van dat jaar notarieel werd bevestigd,