JS banner repetitie 2018

Dit jaar viert het Lingewaards Mannenkoor het 100 jarig bestaan van Mannenzang in Huissen. Dit wordt op grootse wijze gevierd op 29 september aanstaande in de Zandse Kerk. Er zijn verschillende koren uitgenodigd en uiteraard zal het Lingewaards Mannenkoor ook delen van haar rijke repertoire laten horen.

Dit alles kost veel geld en Albert Heijn heeft spontaan aangeboden het koor een financieel steuntje in de rug te geven, waarvoor natuurlijk hartelijk dank! Hiervoor is bij de flesseninname vanaf 20 mei een donatiebox geplaatst. Hierin kunt u uw statiegeld bon deponeren, waarmee dat geld ten goede komt aan ons jubileumjaar.

Koop bij Albert Heijn Huissen en doneer de bonnetjes aan ons koor. Heel veel dank voor uw donatie.