JS banner repetitie 2018

Voor onze activiteiten zijn wij afhankelijk van de contributie van de leden, bijdragen van fondsen en de kaartverkoop bij concerten. Ook proberen wij met een jaarlijkse bingo, de Huissense boekenmarkt en andere inspanningen wat extra geld binnen te krijgen. Zo kunnen we aanvullende activiteiten financieren.

Donateurs zijn van harte welkom bij ons koor. Als donateur nodigen wij u uit voor het donateursconcert. Dit concert wordt vaak samen met solisten en/of kleine zanggroepen verzorgd om een afwisselend programma te kunnen aanbieden. Als het kan kunt u met korting of gratis toegangskaarten krijgen voor dit concert.

wordt donateur

Wij sturen onze donateurs ook ons verenigingsblad "De Lingewaardse Stem".

Het Lingewaards Mannenkoor is een SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) Bij een SBBI hoeft de stichting ook over schenkingen of erfenissen boven de € 2.111 geen schenk- of erfbelasting te betalen.

Als bedrijf kunt u ook sponsor worden van ons koor. De naam van uw bedrijf komt dan op deze pagina.

Ook adverteren in de ons clubblad en/of op de website? Neem contact op met een van de bestuursleden of redactieleden.

 

 

---------

sponsor byte

sponsor balk bv

sponsor mea vota

sponsor giessen

sponsor huisman

sponsor broekman

sponsor kuul

sponsor welkoop

sponsor betuwe

sponsor hermsen makelaars

sponsor derks

sponsor ons

sponsor vandalen bv

sponsor frank jeurissen

sponsor residentie

sponsor lamers

sponsor inktvis

sponsor degen

sponsor maters

sponsor baptist