MBu koorbannner

Zoals bekend heeft de overheid de coronamaatregelen versoepeld en kunnen steeds meer activiteiten langzaam maar zeker worden opgepakt. Scholen gaan meer open, de horeca kan onder voorwaarden open en buitensporten zijn deels weer mogelijk. Voor het samenkomen in koorverband zijn echter nog te veel onzekerheden. Dat betekent dat we voorlopig  niet kunnen repeteren. Hopelijk is er er eind mei of in juni meer duidelijkeid en kunnen we weer repeteren. Dat hangt ook af van onderzoeken op het gebied van verspreiding van ziektekiemen via de luchtstoom bij het zingen. Het Koornetwerk houdt daarvoor de vinger aan de pols (zie andere nieuwsberichten op de site).

Ons bestuur denkt samen met onze dirigent ook na over toekomstige ontwikkelingen, mogelijkheden en activiteiten. 

  • Een door Promises georganiseerde korenmiddag op zondag 20 september 2020 gaat niet door en wordt verschoven naar volgend voorjaar. 
  • De korendag NKF in Utrecht is verschoven naar zaterdag 14 november 2020, hopelijk is de situatie dan weer genormaliseerd. Noteer dus ook deze datum ook in je agenda/kalender;
  • Een kerstconcert in december in Zutphen staat nog gereserveerd en gaat hopelijk door.

Als vereniging proberen wij op andere manieren contact te houden en zangactiviteiten te ontplooien. Zie onder andere het menu " Virtueel koor", waarin wij experimenteren met alternatieve koortraining.

 

 

 

 

 

Ons koor is in 1919 opgericht. Midden jaren 60 was de belangstelling verdwenen en zijn we gestopt. In 1976 is het koor opnieuw begonnen. In 2019 vierden wij daarom ons 100 jarig bestaan met een concert samen met andere koren onder de titel "100 jaar mannenzang in Huissen".

Een collegiale reactie van Gerard Rutjes, dirigent van Cantilene uit Haalderen na ons korenfestival in september 2019:

Maar ik wil je vooral een compliment geven over de uitvoering van het Lingewaards Mannenkoor. Wat een mooie koorklank en een mooi timbre! Jij hebt met je koor mensen laten horen, dat een mannenkoor ook heel mooi piano en zelfs pianissimo kan zingen. Ik heb ervan genoten! Mijn complimenten hiervoor.

Wij zijn met ongeveer 40 mannen in vier stemgroepen, eerste en tweede tenoren, baritons en bassen. Onder leiding van dirigent Arno Vree repeteren wij iedere dinsdag avond in het Stedium aan de Muntstraat 10 in Huissen. Na afloop is er derde helft: een glaasje, kaartje en gezelligheid. Kom meezingen!

Onze leden komen uit alle geledingen van de maatschappij uit Lingewaard en omgeving, Het repertoire is veelzijdig. Momenteel zingen wij onder andere Russische liederen, zoals Bolen mi Lezi, Duitstalige liederen zoals Der Lindenbaum, en musical zoals Oh what a beautiful morning en Out of my dreams. 

Regelmatig geven wij concerten en nemen we deel aan ander zanginitiatieven. Ons laatste concert was op 23 december in de Stadskerk in Huissen samen met de harmonie van de Stedelijke Muziekvereniging. 

Komend jaar staat nog op het programma: onze korenmiddag "100 jaar mannenzang in Huissen" en Huissen bij Kaarslicht. Verder zullen we diverse verenigingsactiviteiten ontplooien zoals deelname aan de jaarlijkse boekenmarkt, en de organisatie van een spulletjesmarkt in Mea Vota.