koorbanner2023.jpg

Ons koor is in 1919 opgericht. Midden jaren 60 was de belangstelling verdwenen en zijn we gestopt. In 1976 is het koor opnieuw begonnen. In 2019 vierden wij daarom ons 100 jarig bestaan met een concert samen met andere koren onder de titel "100 jaar mannenzang in Huissen".

Een collegiale reactie van Gerard Rutjes, dirigent van Cantilene uit Haalderen na ons korenfestival in september 2019:

Maar ik wil je vooral een compliment geven over de uitvoering van het Lingewaards Mannenkoor. Wat een mooie koorklank en een mooi timbre! Jij hebt met je koor mensen laten horen, dat een mannenkoor ook heel mooi piano en zelfs pianissimo kan zingen. Ik heb ervan genoten! Mijn complimenten hiervoor.

Wij zijn met ongeveer 35 mannen in vier stemgroepen, eerste en tweede tenoren, baritons en bassen. Onder leiding van dirigent Maarten-Jan Dongelmans repeteren wij iedere dinsdag avond in 't Convent aan Raadhuisplein 1 in Huissen. Wij studeren serieus en met plezier, soms zijn er oefenbestanden in Musescore, MP3, of ingezongen partijen om thuis ook te kunnen studeren. Na afloop is er derde helft: een glaasje, kaartje en gezelligheid. Kom meezingen!

Onze leden komen uit alle geledingen van de maatschappij uit Lingewaard en omgeving, Het repertoire is veelzijdig. Momenteel zingen wij onder andere Russische liederen, zoals Bolen mi Lezi, Duitstalige liederen zoals Der Lindenbaum, en musical zoals Oh what a beautiful morning en Out of my dreams. 

Regelmatig geven wij concerten en nemen we deel aan ander zanginitiatieven. Komend jaar zal veel afhangen van de mogelijkheden die we hebben voor uitvoeringen en evenementen. Vooralsnog staat lekker zingen en repeteren bovenaan en kijken we later wat er aan uitvoeringen mogelijk is.