banner repetitie

Ons koor is in 1919 opgericht. Midden jaren 60 was de belangstelling verdwenen en zijn we gestopt. In 1976 is het koor opnieuw begonnen. In 2016 vierden wij daarom ons 40 jarig bestaan met een concert met solist Marco Bakker en pianist Hans-Erik Dijkstra en  het blazersensemble Gran Partita. Dat was flink studeren op de verschillende nummers. 

Wij zijn met ongeveer 40 mannen in vier stemgroepen, eerste en tweede tenoren, baritons en bassen. Onder leiding van dirigent Arno Vree repeteren wij iedere dinsdag avond in het Stedium aan de Muntstraat 10 in Huissen. Na afloop is er derde helft: een glaasje, kaartje en gezelligheid. Kom meezingen!

Onze leden komen uit alle geledingen van de maatschappij uit Lingewaard en omgeving, Het repertoire is veelzijdig. Momenteel zingen wij onder andere Russische liederen, zoals Boedy Imja Hospodne en Wolga, Duitstalige liederen zoals Das Morgenrot en Im Abendrot, een paar stukken uit de Zauberflöte van Mozart, maar ook moderne stukken als It was a very good year en What a wonderful world.

Regelmatig geven wij concerten en nemen we deel aan ander zang initiatieven. Zo hebben we afgelopen jaar samen met Het Nieuw Betuws Kamerkoor een dubbelconcert uitgevoerd, zongen we met JeKaDee uit Doornenburg en namen we deel aan een korenavond in Angeren. Tijdens de Holland Korendag in Haarlem op 21 oktober 2017 zijn wij door een jury beoordeeld op diverse muzikale aspecten en hebben we een mooie tweede prijs behaald.

Enkele reacties van afgelopen jaar:

[…] na de pauze was het echt leuk en goed en klonk het overtuigend.(Marjon uit Maarssen)

De combinatie van beide koren met het begeleidende pianospel van Petra Polman, maakte het slot van het dubbelconcert tot een bijzondere belevenis! (Peter uit Arnhem)

De katholieke kerk in Haalderen was een prachtige ambiance voor het concert op de zondagmiddag 2 april jl. waar twee koren het Lingewaards Mannenkoor en het Nieuws Betuws Kamerkoor, enthousiast samen zongen. Omdat woorden ook belangrijk zijn, zou een uitvoeriger tekst in het programmaboekje bijdragen aan de appreciatie van het evenement. Wat de uitvoering betreft het mannenkoor was mijns inziens mooier dan het gemengde koor. (Pieter uit Enschede)